Programowanie maszyn CNC (metody)

programowanie maszyn CNC

Sprawna, ekonomiczna produkcja i wysoka jakość produktu końcowego to cele, do których dążą przedsiębiorstwa produkcyjne, skoncentrowane na zdobywaniu jak największej ilości klientów i pomnażaniu zysków z prowadzonej działalności. To, czy uda się osiągnąć zamierzone cele, uzależnione jest od wielu czynników, w tym m.in. od organizacji i jakości parku maszynowego. We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych na szeroką skalę wykorzystuje się maszyny sterowane numerycznie. Jak wygląda programowanie maszyn CNC?

Na czym polega programowanie maszyn CNC?

Maszyna CNC wytwarza części zgodnie z poleceniem dostarczonym w formie danych zapisanych na odpowiednim nośniku informacji. Proces zapisywania danych to właśnie programowanie. Na podstawie przekazanych informacji maszyna CNC krok po kroku wykonuje kolejne operacje, używając do tego specjalnych narzędzi kształtnych. Programowanie obróbki musi odbywać się z uwzględnieniem możliwości maszyny CNC. Oczywiście duże znaczenie ma również samo oprogramowanie CAM. Im bardziej elastyczny program CAM, tym programowanie maszyny jest łatwiejsze, niezależnie od typu obróbki.

Programowanie CNC śmiało można nazwać procesem technicznym, w trakcie którego tworzone i zapisywane są dane sterujące maszyna. Kiedy dane są kompletne, rozpoczyna się proces wytwarzania/obrabiania przedmiotów.

Programowanie ręczne i komputerowe

Programowanie obróbki może być wykonywane ręcznie bądź z wykorzystaniem komputera. Ręczne programowanie, czyli niewspomagane komputerowo, to programowanie NC. W takim wypadku mamy do czynienia z obrabiarką zautomatyzowaną, wyposażoną w numeryczny układ sterowania programowego. Układ ten steruje w sposób programowy wszystkimi czynnościami wykonywanymi w procesie obróbki.

Z kolei programowanie maszyn CNC dotyczy obrabiarek ze sterowaniem komputerowym. Programowanie to może być ukierunkowane na warsztat lub biurowe przygotowanie produkcji. Miejsce programowania (warsztat lub biuro technologiczne) ma duże znaczenie w procesie wyboru metody programowania.

Programowanie maszyn CNC (metody)

Uwzględniając charakter planowania procesu technologicznego, a także wyposażenie warsztatu produkcyjnego, możemy mówić o programowaniu wspomaganym komputerowo i odbywającym się niezależnie od obrabiarki, a także o wspomaganym komputerowo i zorientowanym na obrabiarkę. W pierwszym przypadku wprowadzanie danych odbywa się przez środowisko programowania CNC za pomocą maski i grafiki, natomiast w drugim dane wprowadzane są w terminalu bądź w ośrodku przetwarzania danych i wykorzystuje się do tego grafikę interaktywną.

Oprócz tego podziału na metody programowania maszyn CNC możemy dokonać ze względu na typ użytego komputera i otoczenie programowania. Niektóre rozwiązania uznaje się za uniwersalne, odpowiednie do stosowania na obrabiarkach różnego typu, natomiast inne stosować mogą wyłącznie doświadczeni programiści.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to Top